Regulament oficial al concursului “Platforma Y”

Perioada: 10 mai 2017 – 20 decembrie 2017

Sectiunea I. Organizatorul concursului. Conditii generale

Organizatorul concursului intitulat “Platforma Y” (denumit in continuare “Concursul”) este FUNDATIA TUDOR – MONICA SI LIVIU TUDOR, persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, cu sediul in Bucuresti, Str. Pridvorului nr. 1, Bl. 1A, Parter, Camera 6, Sector 4, infiintata in baza Incheierii din data de 13.03.2014, pronuntate de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, in Dosarul nr. 5306/302/2014, inscrisa in Registrul Special al asociatiilor si fundatiilor sub nr. 3/26.03.2014, reprezentata legal prin Dl. Liviu Tudor, Presedintele Consiliului Director.

Platforma Y este un proiect interactiv destinat studentilor pasionati de business, prin care sunt incurajati sa isi exprime viziunea de business in materialele scrise. Acest Concurs este organizat si se va desfasura potrivit instructiunilor Organizatorului, in conditiile prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) si cu respectarea termenilor si conditiilor privind utilizarea site-urilor platformay.ro si liviutudor.ro (denumite in continuare “Site-urile”), portaluri ce vor gazdui organizarea si desfasurarea Concursului. Participantii care doresc sa se inscrie in Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament, precum si oricare si toate dintre termenii si conditiile de utilizare a Site-urilor. Pentru aducerea la cunostinta celor interesati, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea Site-urilor. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile privind organizarea si desfasurarea Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau dispune incetarea desfasurarii acestuia, cu instiintarea prealabila a publicului cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificarile si/sau completarile vor fi comunicate cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte ca acestea sa fie aplicabile, prin afisare pe Site-uri. In cazul unor modificari si/sau completari succesive cu privire la conditiile sau mecanismul desfasurarii Concursului, Organizatorul poate dispune publicarea pe Site-uri a unor variante actualizate ale Regulamentului.

Sectiunea a II-a. Durata Concursului

2.1. Concursul va fi lansat incepand cu data de 10 mai 2017 – ora 10:00:01 (ora Romaniei) si se va incheia la data de 20 decembrie 2017 – 23:59:59 (ora Romaniei) fiind organizat in 2 etape, dupa cum urmeaza:

– prima etapa: in perioada 10 mai 2017 – ora 10:00:01 (ora Romaniei) – 14 iulie 2017 – ora 23:59:59 (ora Romaniei);
-cea de-a doua etapa: in perioada 15 iulie 2017 – ora 00:00:00 (ora Romaniei) – 20 decembrie 2017 – 23:59:59 (ora Romaniei).

2.2. Concursul se va desfasura la nivel national, online, prin intermediul Site-urilor.

Sectiunea a III-a. Dreptul de participare. Conditii de participare

3.1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice (denumiti in continuare “Participantii”) si care, la data inscrierii, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

3.1.1. au varsta cuprinsa intre 18 (optsprezece) si 26 (douazeci si sase) de ani impliniti;

3.1.2. au domiciliul stabil sau resedinta in Romania;

3.1.3. detin calitatea de student, prin inscriere la cursuri universitare sau post-universitare; dovada se va face cu carnetul de student, vizat pe anul in curs;

3.1.4. obtin rezultate meritorii in cadrul institutiilor de invatamant ale caror cursuri le urmeaza, respectiv sunt integralisti; dovada se va face cu documente eliberate de institutia de invatamant.

3.2. Nu se pot inscrie in Concurs persoanele juridice (indiferent de forma de organizare), intreprinderile familiale sau orice alte forme asociative potrivit legii, angajatii Organizatorului, precum si membrii familiilor si rudele in linie directa si/sau colaterala ale acestora (pana la gradul al IV-lea inclusiv), cum ar fi copiii, parintii, sotul/sotia, fratii, surorile si afinii. Pentru evitarea oricaror confuzii si/sau neintelegeri, prin “angajat” al Organizatorului se intelege orice persoana fizica aflata in raporturi de munca cu Organizatorul, potrivit legislatiei muncii aplicabile.

Sectiunea a IV-a. Conditiile inscrierii. Limitari privind raspunderea Organizatorului

4.1. Inscrierea se poate realiza incepand cu data lansarii Concursului si oricand pe durata de desfasurare a acestuia. Inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs presupune in mod obligatoriu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor:

4.1.1. Detinerea dreptului de participare. Ca atare, Participantii trebuie sa se incadreze in categoria persoanelor cu drept de participare, potrivit conditiilor stabilite in Sectiunea a III-a.

4.1.2. Acceptarea tuturor conditiilor prevazute atat prin prezentul Regulament, cat si prin orice modificare/completare ulterioara la acesta, precum si acceptarea si respectarea termenilor si conditiilor privind utilizarea Site-urilor. Prin urmare, completand campurile obligatorii solicitate de formularul de inscriere online, se va considera ca Participantii s-au informat in prealabil cu privire la continutul prezentului Regulament, precum si cu termenii si conditiile de utilizare a Site-urilor si, ca atare, acestia accepta integral si neconditionat conditiile de participare solicitate de Organizator, orice prevederi ale Regulamentului si termenii si conditiile de utilizare a Site-urilor.

4.1.3. Completarea lizibila, corecta si completa a datelor personale ale Participantilor, solicitate prin campurile obligatorii ale formularului de inscriere disponibil pe Site-uri, respectiv, nume, prenume, telefon (fix si/sau mobil), adresa de e-mail, localitatea de domiciliu/resedinta, confirmarea varstei minime de participare si institutia de invatamant superior unde studiaza.

4.1.4. Expedierea unui singur material scris. Prin inscrierea in Concurs si incarcarea materialului pe Site-uri, fiecare participant declara si garanteaza ca expedierea, publicarea, precum si utilizarea in orice mod a materialului nu incalca, direct sau indirect, un drept legitim al oricarui tert. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator si nu isi poate asuma vreo obligatie sau raspundere, de orice natura, cu privire la materialele cu care Participantii se inscriu in Concurs.

4.2. Organizatorul nu este raspunzator si nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere in legatura cu potentiale probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in expedierea/receptionarea mesajelor de tip e-mail ori intervenite in legatura cu incarcarea materialelor pe Site-uri.

4.3. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere, de orice natura, si nu va putea fi tinut raspunzator cu privire la excluderea din Concurs si/sau refuzul inscrierii in Concurs a oricarui Participant, daca se constata, chiar si ulterior, orice neconformitate cu oricare din termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.4. In cazul in care, chiar si ulterior validarii unui castigator (indiferent daca acesta a intrat sau nu in posesia premiului), se va constata neindeplinirea oricareia dintre prevederile Regulamentului si/sau unei instructiuni ulterioare provenita de la Organizator, acesta isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea unui Participant, de a exclude Participantul inscris in Concurs ori, dupa caz, de a anula validarea castigatorului, de a anula premiul atribuit si de a obtine returnarea premiului atribuit in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice. Constatarea oricareia dintre aceste situatii va fi consemnata printr-o decizie scrisa emisa de Organizator si care va fi considerata document aditional la Regulament.

Sectiunea a V-a. Inscrierea in Concurs

5.1. Orice persoana cu drept de participare, potrivit conditiilor prezentului Regulament, se poate inscrie in Concurs, oricand pe durata acestuia, accesand Site-urile si completand formularul de inscriere online, urmata apoi de incarcarea unui video sau mesaj scris pe tema de business propusă.

5.2. Materialele incarcate de Participanti vor deveni vizibile pe Site-uri in termen de maxim 48 (patruzeci si opt) de ore si numai dupa aprobarea de catre un administrator al Site-urilor. Numai conținutul aprobat va fi postat online. Organizatorul isi rezerva libertatea de a publica online doar materialele pe care le considera pertinente demersului sau. Organizatorul isi rezerva dreptul de a edita materialele primite si pentru a le modifica forma fara acordul participantului. Organizatorul nu are obligatia de a anunta Participantii in cazul in care decide sa nu publice unul dintre materialele inscrise in Concurs.

5.3. Pe durata Concursului, acelasi Participant poate inscrie un singur material.

Sectiunea a VI-a. Mecanismul Concursului. Desemnarea castigatorilor

6.1. Sub rezerva indeplinirii cumulative a conditiilor privind inscrierea materialelor in Concurs, dar si a celorlalte reguli privind organizarea si desfasurarea Concursului, in baza inscrierilor efectuate pentru cele 2 etape ale Concursului, la cele 2 (doua) termene calendaristice mai jos mentionate, vor fi desemnati un castigator de drept si un castigator rezerva. Numele acestora vor fi afisate pe Site-uri.

6.2. Pentru evitarea oricarei confuzii si/sau neintelegeri se precizeaza ca fiecare Participant nu poate fi castigator decat al unui singur premiu din cele 4 (patru) acordate.

6.3. Criteriile care vor sta la baza alegerii materialelor castigatoare sunt claritate in gandire, spirit inovator, viziune de business.

6.4. Castigatorii vor fi desemnati de catre un juriu compus din:

Dl. Liviu Tudor – Presedinte Genesis Property

Dl. Victor Crețu – Manager Facilități, Genesis FM

Dna. Roxana Albu – Manager Facilități, Genesis FM

6.5. Premiile si datele de acordare a acestora sunt urmatoarele:

Pentru prima etapa a concursului: 20 Iulie 2017 – desemnarea castigatorului unei burse internationale la CBL International Oxford Summer Business School ce consta in cursuri de 2 saptamani, cazare cu mic dejun in campus si bilet de avion in valoare de 3.623 EUR;

Pentru cea de-a doua etapa a concursului: 20 Decembrie 2017 – desemnarea a 3 castigatori a 3 premii constand in:

– Premiul 1: participare la Curs Antreprenoriat de la A la Z acreditat de Ministerului Muncii si Ministerul Educatie (ANC) in valoare de 1000 de lei

– Premiul 2: participare la Curs Acreditat de competente antreprenoriale, acreditat de ANC in valoare de 990 lei

– Premiul 3: participare la Curs de competente antreprenoriale autorizat ANC in valoare de 650 lei

6.6. Niciunul dintre premiile oferite in cadrul acestui Concurs nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani si/sau cu un alt bun sau serviciu.

6.7. Atribuirea efectiva a premiilor, respectiv punerea in posesie, se va realiza pe baza de Proces – Verbal, cu prezentarea unui act de identitate, dupa validarea castigatorilor. In cazul in care castigatorul de drept nu poate fi contactat in termen de 5 (cinci) zile calendaristice, prin telefon sau e-mail, refuza sa primeasca premiul ori este invalidat, premiul va reveni automat castigatorului rezerva. In cazul in care, pentru oricare din motivele de mai sus, premiul nu poate fi acordat nici castigatorului rezerva, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dispune liber de premiu, intr-o maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

6.8. Participantii declarati castigatori vor fi contactati telefonic si prin e-mail pentru a stabili modul in care vor intra in posesia premiului. Nu se accepta contestatii. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii Procesului – Verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

6.9. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale inscrise de catre Participanti cu ocazia inscrieii in Concurs nu poate atrage raspunderea Organizatorului, acuratetea datelor puse la dispozitie de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat datorita inscrierii eronate a oricarora dintre datele sale personale.

Sectiunea a VII-a. Taxe si impozite

7.1. Plata taxelor si impozitelor aferente premiilor acordate in cadrul Concursului se va face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la momentul acordarii premiilor.

7.2. Pentru evitarea oricaror neintelegeri, se arata expres ca, data prezentului Regulament, dispozitiile aplicabile sunt cele continute in Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.

Sectiunea a VIII-a. Protectia datelor cu caracter personal

8.1. Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii accepta in intregime prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele personale furnizate prin intermediul formularului de inscriere sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a Organizatorului si sa fie utilizate in conditiile legii de catre acesta in legatura cu si potrivit urmatoarelor scopuri: (i) validarea castigatorilor; (ii) publicarea listei castigatorilor; (iii) atribuirea premiilor Concursului; (iv) comunicari si informari publicitare.

8.2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale colectate cu ocazia si in cadrul desfasurarii Concursului, pe intreaga durata si ulterior incetarii acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor inscrisi in Concurs si sa le utilizeze in conformitate cu legislatia relevanta.

8.3. Participantilor inscrisi in Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001, in special cele cu privire la:

  1. a) dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de catre Organizator;
    b) dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
  2. c) dreptul de interventie asupra datelor, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

– dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

– dupa caz, transformarea in date anonime a a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

– realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform primelor 2 liniute de mai sus, daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.4. La cererea expresa a oricarui dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la 8.3 mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii inscrisi in Concurs vor trimite catre Organizator, la sediul acestuia, o cerere scrisa, semnata si datata. Organizatorul va da curs solicitarii in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii.

Sectiunea a IX-a. Intreruperea/incetarea Concursului

9.1. Concursul poate fi suspendat sau, dupa caz, poate inceta oricand in cazul intervenirii unui eveniment ce reprezinta caz de forta majora sau de caz fortuit, in acceptiunea definita de lege, inclusiv in cazul in care Organizatorul, independent de vointa sa, se afla in imposibilitatea de a asigura desfasurarea in cele mai bune conditii a Concursului sau scopul pentru care Concursul este organizat nu mai poate fi atins.

9.2. Concursul mai poate inceta ori poate fi suspendat sau, dupa caz, reprogramat oricand potrivit deciziei Organizatorului , cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie, conform dispozitiilor relevante ale prezentului Regulament.

Sectiunea a X-a. Prevederi finale

10.1. Conditiile organizarii si desfasurarii Concursului si instructiunile Organizatorului sunt obligatorii si aplicabile tuturor Participantilor.

10.2. Organizatorul va fi indreptatit sa intreprinda toate masurile necesare evitarii sau inlaturarii tentativelor de frauda sau fraudelor si/sau abuzurilor privind inclusiv inscrierea si participarea la Concurs si care ar putea afecta in orice mod, direct sau indirect, fara ca enumerarea sa fie limitativa, buna desfasurare a Concursului, imaginea Organizatorului, Site-urile sau persoanei fizice asociate Site-urilor, costurile implicate de organizarea Concursului.

10.3. Eventualele neintelegeri, diferende, conflicte sau situatii litigioase intre Participanti si Organizator, cu privire la orice aspect legat de Concurs, se vor solutiona cu prioritate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil in mod rezonabil, se va apela la jurisdictia instantelor judecatoresti competente.